Forfatternavn:olav@ysst.no

Regelendringar for Arbeidsmiljøutval (AMU) og Verneombod 1.1.24

Me vil informera om endring i Arbeidsmiljøloven frå årsskiftet, som vil påverke dei fleste bedrifter. Terskelen for når det skal blir oppretta arbeidsmiljøutval (AMU) blir senka frå 50 til 30 tilsette. I tillegg kan det krevst AMU i verksemder med 10 tilsette om ein av partane krev det. Terskelen for når ei verksemd skal ha …

Regelendringar for Arbeidsmiljøutval (AMU) og Verneombod 1.1.24 Les mer »

Scroll to Top