Øyreproppavstøyping

Ysst HMS tar øyreproppavstøypingar og desse blir sendt til  Safesound AS som me samarbeidar med.

Det finnes mange ulike formstøypte øyreproppar:

For meir informasjon sjå nettsida til Safe Saund 

Skroll til toppen