Øyreproppavstøyping

Ysst HMS tar øyreproppavstøypingar og desse blir sendt til  Safesound AS som me samarbeidar med.

Det finnes mange ulike formstøypte øyreproppar:

«Safe Sound selger neste generasjon hørselvern. Vi utvikler, produserer og selger produkter som gir optimal lydglede. Mennesker opplever lyd vidt forskjellig ut fra interesse og yrke. Derfor skal hørselvern tilpasses hver enkelt person. Lyd skal oppleves slik det var ment at den skulle oppleves».

For meir info kontakt oss eller sjå: http://www.safesound.no

Scroll to Top