AKAN

Ved problematisk bruk av alkohol, narkotika, rus, legemiddel eller spel i arbeidslivet, kan Ysst HMS bistå både bedrifta og den tilsette med oppfølging.

Me har sertifiserte AKAN-rettleiiarar som kan hjelpa med følgjande: 

Utarbeiding av handlingsplanar og retningslinjer i bedrift
Oppretting av Akan-utval
Rettleiing av tilsett og leiar
Oppfølging av avtalar
Undervisning

Skroll til toppen