Tenester

Ysst HMS tilbyr tenester som tilfredsstiller krava i lov og forskrifter.
Ta kontakt med oss om du har spørsmål:

  • Om arbeidsmiljøet
  • Om sjukefråversoppfølging
  • Om arbeidsrelaterte utfordringar
  • Om helsefremjande tiltak
  • Om andre problemstillingar som påverkar arbeidssituasjonen/arbeidsevna