Ergonomi

Ergonomi handlar om tilpassinga mellom menneske, arbeidsmiljøet og teknikken som vert nytta. For å førebyggje belastningsskadar må både arbeidsgjevar og arbeidstakar ta omsyn til kva som er god ergonomi.

Muskel- og skjelettplager, saman med psykiske plager, står for ca. 60% av at det arbeidsrelaterte sjukefråværet i Norge. Ein har mykje å vinna på å arbeide førebyggjande på dette feltet.

Ysst HMS har ergoterapeut som kan bistå på følgjande områder:

Skroll til toppen