Ysst HMS

-di lokale bedriftshelseteneste i Sunnhordaland, med hovedkontor på Bømlo, og lokalkontor på Stord.

Våre verdiar er vårt kjennemerke på samarbeidet mellom deg som kunde og oss.

Raus-Heil-Humørfylt

Me er en lokal aktør ytterst i havgapet. Me har som mål å vera ein aktør det er praktisk å samarbeida med, og ein ressurs i den enkelte bedrift sitt HMS arbeid.

Ysst HMS har eit helsefremmande perspektiv og tilbyr tverrfagleg kompetanse tilpassa våre medlemsbedrifter.

 

EG YNSKJER TILBOD PÅ BHT

Dersom verksemda dykkar ynskjer BHT-avtale med oss, ring tlf. 53 42 80 80, eller send oss ein epost på post@ysst.no  så tek me kontakt.

Ysst konferansen 2019
I år har Ysst konferansen fokus på viktige tema som organisasjonskultur og endring. Arbeidlivet er i stadig utvikling og
Les meir
God påske!
Ysst HMS ønskjer alle ei trygg og god påske! Her er to apper som kan vere nyttig å ha
Les meir
Ny dagleg leiar
Gro Skare Lien er tilsett som dagleg leiar i Ysst HMS. Ho tek over etter Åsa Eldøy som har
Les meir