Beredskapsarbeid og støtte ved krise

Krise og ulykke råkar mange kvart år, men likevel så sjeldan at me som enkeltmenneske ikkje har erfaring på korleis ein best kan handtera desse. 

Reaksjonane på ei slik hending er ulik frå person til person, det er viktig at dei som er råka får tilbod om oppfølging.

Ysst HMS kan bistå med følgjande

Skroll til toppen