Arbeidshelse

Ved enkelte typar arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgjevar plikt til å sørge for at arbeidstakarane gjennomgår helseundersøkingar. For andre typar arbeid er det krav om at arbeidstakarane får tilbod om helseundersøking.

Hensikten er å kartlegge, førebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. 

Ysst HMS kan bistå med følgjande: 

 

Sjå Arbeidstilsynet si nettsider for meir om lovpålagt arbeidshelsekontroll 

Skroll til toppen