Om Ysst HMS​

Ysst HMS tilbyr tenester som tifredsstiller krava i Arbeidsmiljøloven § 3-3. Bedriftshelsetjeneste og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap 13 om bedriftshelsetjeneste.

Våre  tenester er tilgjengelege både for arbeidstakar og arbeidsgjevar.
Me har som mål å væra ”best på motiverte bedrifter” gjennom eit heilskaplig fokus på mennesket.

Ysst HMS vart etablert under namnet Bømlo Bedriftshelseteneste i 1987 som ei fellesordning av og for bedrifter på Bømlo.Bømlo Bedriftshelseteneste endra i 2003 namn til HMS senter Bømlo, og hausten 2013 vart me Ysst HMS.

Scroll to Top