Om Ysst HMS​

Ysst HMS tilbyr tenester som tifredsstiller krava i Arbeidsmiljøloven § 3-3. Bedriftshelsetjeneste og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap 13 om bedriftshelsetjeneste.

Våre  tenester er tilgjengelege både for arbeidstakar og arbeidsgjevar.
Me har som mål å væra ”best på motiverte bedrifter” gjennom eit heilskaplig fokus på mennesket.

Ysst HMS vart etablert under namnet Bømlo Bedriftshelseteneste i 1987 som ei fellesordning av og for bedrifter på Bømlo.Bømlo Bedriftshelseteneste endra i 2003 namn til HMS senter Bømlo, og hausten 2013 vart me Ysst HMS.

Me vil hjelpa deg og di bedrift med å skapa eit sunt og trygt arbeidsmiljø. I Ysst HMS arbeider me etter verdiane våre som er raus, heil og humørfylt. Våre verdiar er vårt kjennemerke på samarbeidet mellom deg som kunde og oss. 

Ta gjerne kontakt med oss om ønskjer eit tilbod frå oss

Skroll til toppen