Ysst konferansen 2022, Stord Hotell. 

Sett av datoen 27. oktober 2022. Ysst konferansen blir ein kjekk og variert dag.

 

Foredragshaldarar

«Søvn»

Kva er søvn? Kva funksjon har søvnen? Kor lenge bør me sove, og kva skjer når me ikkje søv i høve til helsa (akutte og langtidseffekter)? Korleis påverkar søvn prestasjoner?

Hogne Vikanes Buchvold, forskar og fastlege ved Moster legekontor.

«Et godt arbeidsmiljø – et felles ansvar»

Kva kjenneteikner ein god kollega? Kva kjenneteiknar eit godt samarbeid? Foredraget gir konkrete tips, grep og verkty knytt til god kollegaåtferd som har effekt på eit trygt og godt arbeidsmiljø.

Jøri Gytre Horverak, psykolog med doktorgrad innan organisasjonspsykologi. Ho er gründer og medeigar i Sense.

«Petter Uteligger – 52 dager på gata»

Petter inspirerer til eit meir inkluderande og varmare Norge. Foredraget handlar om tida på gata, men like mykje om å vere eit medmenneske og sjå kvarandre.

Petter Nyquist, film- og stillfotograf, grafisk designer og programleiar.

«Jakten på det gode laget»

Foredraget handlar om det som kjenneteiknar dei arbeidsplassene og dei laga som lykkast, om leiing, lagbygging og stoltheit.

Roger Finjord, idrettsleiar, foredragshaldar og tidlegare landslagssjef.

Pris

2900 kr for medlemmar og 3900 kr for ikkje-medlemmar. Bindande påmelding innan 14.10.22. Meld på her