Ysst konferansen 2019

Publisert: 8. juli, 2019 av Ysst

I år har Ysst konferansen fokus på viktige tema som organisasjonskultur og endring. Arbeidlivet er i stadig utvikling og me må heile tida forhalde oss til endringar. Korleis påverkar dette oss, og korleis kan me få til kunsten å verke saman inn i framtida og få ein eventyrleg kvardag. Set av datoen 27.09.2019.

Dette blir ein kjekk dag. Kjem du?

Program Ysst konfensen 2019