Psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø

BHT kan bistå arbeidsgjevar ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre tilhøve som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen. I forhold til psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø kan me kan bistå med,
Scroll to Top