Arbeidsulukke eller arbeidsskade

Krise og ulukke råkar mange kvart år, men likevel så sjeldan at me som enkeltmenneske ikkje har erfaring på korleis ein best kan handtera desse. Reaksjonane på ei slik hending er ulik frå person til person, det er viktig at dei som er råka får tilbod om oppfølging.

Scroll to Top