Lovpålagt helseundersøking

Ved enkelte typar arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgjevar plikt til å sørge for at arbeidstakarane gjennomgår helseundersøkingar. For andre typar arbeid er det krav om at arbeidstakarane får tilbod om helseundersøking. Hensikten er å kartlegge, førebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Ysst HMS bistår ved slike undersøkingar.

Scroll to Top