Posts Tagged ‘bedriftssjukepleiar’

Ledig stilling som bedrifts-sjukepleiar

Publisert: 3. juni, 2021 av Ysst

Er du raus, humørfylt og ønskjer å arbeida førebyggande?

Ysst HMS har eit ledig årsvikariat frå 01.09.2021 i 80-100% stilling.

Arbeidsområde:

 • Arbeidshelsekartlegging
 • Rådgjeving
 • Covid-19 testing
 • Vaksinering
 • Ev. undervise på førstehjelpskurs

Me søker autorisert sjukepleiar og ønsker deg som:

 • Er ansvarleg, fleksibel og løysningsorientert
 • Likar å jobbe både sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • Likar samtalar med ulike menneske frå ulike miljø
 • Er oppteken av førebyggande helsearbeid og HMS
 • Lett kan setje deg inn i og bruke ulike digitale verktøy aktivt
 • Har førarkort klasse B og disponerer eigen bil

Ønska kvalifikasjonar:

 • Sjukepleiar
 • Erfaring med digitale verktøy
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Gode språkkunnskapar i norsk

Søknad med CV sender du til gro@ysst.no

Søknadsfrist: 14. juni 2021

For meir informasjon kontakt dagleg leiar Gro Skare Lien, mobil 477 01 765