Sjømann- og offshoreattestar

Publisert: 10. juni, 2020 av Ysst

Ysst HMS tilbyr sjømanns- og offshoreattestar igjen. Ta kontakt for bestilling av time.

Offshore – gyldig attest? Det er krav om ny attest etter 1 juni, då vedtak om automatisk forlenging av gyldighet kun gjeld 1 januar til 1 juni.

Sjømann – gyldig attest? I tilfeller der situasjon med Corona-viruset er til hinder for at ein sjømann får fornya si norske helseerklæring vil Sjøfartsdirektoratet tillate at ein sjømann arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at: – tidsrommet ikkje overstig 6 måneder, og – vedkommande sjømann er i kan framvise ein utløpt helseattest av nyare dato.