Arbeidsgjevar har plikt til å gjennomgå opplæring i helse- , miljø- og sikkerheitsarbeid. Dette kurset stettar kravet om opplæging og i kuset får ein kunnskap om grunnprinsippa i systematisk helse- , miljø- og sikkerheitsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Arbeidsgjevar får kunnskap om kva krav som gjeld og kva som skal til for å få eit godt arbeidsmiljø. Kurset går over ein dag.