Kurset gir opplæring i naudsynt førstehjelpsberedskap og gir dei tilsette den årlege opplæringa i førstehjelp med ekstra fokus på ulykker grunna elektrisk straum. Tilfredsstiller krav i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)» og passar for alle som jobber med elektriske anlegg.