Covidtesting

Publisert: 10. juni, 2021 av Ysst

Frå 01.11.21 tester Ysst HMS kun dei som er tilsett i medlemsbedrift og som reiser i samband med arbeid. Barn og voksne som treng testing i samband med fritidsreiser eller nødvendige reiser, må henvende seg til andre aktørar. Dei fleste flyplassane har tilbod om ulike typar testing. Avinor har god oversikt over kven som testar på ein del flyplasser.

Medlemsbedriftene kan bestille test ved å sende ein e-post til post@ysst.no. I opningstida vår (07:30-15:00) kan ein bestille ved å ringe 53 42 80 80.

Me utfører PCR-/Sars-CoV-2 RNA test. Det varierer litt kor fort ein får resultatet frå testen, men i gjennomsnitt tek det 1-2 dagar før svaret føreligg. Helse Bergen HF sitt labratorium analyserer prøven.

Me tester på kvardagar frå kl. 07:30-08.00.

Prisen for ein covid-test er kr 1000,- for medlemmer i Ysst HMS.

Reglane for testing og karantene varierer frå land til land. Utenriksdepartementet har ei oversikt over regelverk. Sjå UD si side.