Covidtesting sommaren 2021

Publisert: 10. juni, 2021 av Ysst

Ysst HMS tester kun dei som reiser i samband med arbeid frå 21.06.2021. Barn og voksne som treng testing i samband med fritidsreiser eller nødvendige reiser, må henvende seg til andre aktørar. Dei fleste flyplassane har tilbod om ulike typar testing. Avinor har god oversikt over kven som testar på ein del flyplasser.