Covid-19 testing

Publisert: 14. mars, 2021 av Ysst

Ysst HMS tilbyr covid-19 testing for arbeidstakarar utan symptom som treng negativ test i samband med arbeid. Du kan bestille test ved å sende ein e-post til post@ysst.no. I opningstida vår (07:30-15:00) kan bestille ved å ringe 53 42 80 80.

Me utfører PCR-/Sars-CoV-2 RNA test og kan sende attest med testresultat om dette er naudsynt i samband med utanlandsreise, om ein skal ombord på skip/offshore eller liknande. Det varierer litt kor fort ein får resultatet frå testen, men i gjennomsnitt tek det 1-2 dagar før svaret føreligg. Helse Bergen HF sitt labratorium analyserer prøven.

Me tester på kvardagar frå kl. 07:30-08.00. Fredag tester me to gongar.

Prisen for ein covid-test er kr 1500,- for ikkje-medlemmar og kr 1000,- for medlemmer i Ysst HMS.

Reglane for testing og karantene varierer frå land til land. Utenriksdepartementet har ei oversikt over regelverk. Sjå UD si side.