Covid-19 testing

Publisert: 14. mars, 2021 av Ysst

Ysst HMS tilbyr covid-19 testing for arbeidstakarar utan symptom som treng negativ test i samband med arbeid. Du kan bestille test ved å sende ein e-post til post@ysst.no. I opningstida vår kan bestille ved å ringe 53 42 80 80.

Me tester to dagar i påskeveka. 29.03.21 er det testing på Stord og 31.03.21 er det testing på Bømlo.

Me utfører PCR-/Sars-CoV-2 RNA test og kan sende attest med testresultat om dette er naudsynt i samband med utanlandsreise, om ein skal ombord på skip/offshore eller liknande. Det varierer litt kor fort ein får resultatet frå testen, men i gjennomsnitt tek det 1-2 dagar før svaret føreligg.

Reglane for testing og karantene varierer frå land til land. Utenriksdepartementet har ei oversikt over regelverk. Sjå UD si side.