Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

BHT skal kunne bistå arbeidsgjevar ved planleggjing, tilretteleggjing og organisering av arbeidet, samt andre tilhøve som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen. Me kan til dømes kunne gje bistand ved mobbe- og trakasseringssaker og konfliktar.