Livsstilsprogram


Ysst HMS tilbyr kurs og rettleiing i forhold til røykeavvenning, fysisk aktivitet og kosthald. Dette for både enkeltindivid og grupper.