Ergonomi


Ysst HMS har 2 ergoterapeutar som kan bistå med;

 • Ergonomisk kartlegging av arbeidsmiljø,
  • på avdeling
  • individuelt
 • Undervisning og opplæring i forhold til ergonomiske arbeidsmiljøfaktorar
  • på avdeling
  • individuelt
  • Funksjonsvurdering av tilsette
 • Bistand og rådgjeving ved ergonomiske utfordringar.
  • Sjukefråværsoppfølging
  • Ved ombygging eller nybygg
  • Fysisk aktivitet